Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

21:11
2385 630c
Reposted fromAngusJames AngusJames viairmelin irmelin
patrzpodnogi
21:10
patrzpodnogi
21:10
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
patrzpodnogi
21:09
6238 2841
Reposted fromOpaaal Opaaal viaSkydelan Skydelan
21:08
7531 3f14
Reposted fromanananana anananana viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:08
8901 a762
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
21:07
1552 73e6
Reposted fromdrobnostki drobnostki viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
20:55
Play fullscreen
musiał już iść, bo zwolnił się etat pana boga. teraz bóg wygląda i brzmi jak wodecki. 
Reposted fromniewiemchybanena niewiemchybanena
patrzpodnogi
20:52
8704 a4bd
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
20:51
Wywracamy się zaplątani w sznurowadła słów przy każdej próbie rozmowy o naszych emocjach.
— Wojciech Cejrowski
Reposted frommorela morela viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
20:51
Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie, tak cicho, że nawet się nie zbudzicie. I pójdę, i będę wędrować po świecie, i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Danuta Wawiłow "Wędrówka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
patrzpodnogi
20:51
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"

May 21 2017

patrzpodnogi
17:47
Play fullscreen
Może zgubiłem się
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
17:03
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viaSkydelan Skydelan
17:03
7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
14:46
Play fullscreen
I nearly forgot my broken heart
It’s taken me miles away
From the memory of how we broke apart
Here we go round again
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
14:43
9615 92cc
patrzpodnogi
12:55
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
12:54
I niby jesteś zimna, ale tylko kiedy patrzą
— Emen
10:56
9543 d4b9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl