Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

patrzpodnogi
21:46
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
21:34
1806 c378
Reposted fromnyaako nyaako viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
21:34
1804 d8e6 500
Reposted fromnyaako nyaako viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
21:34
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viablacksadcat blacksadcat

June 11 2019

patrzpodnogi
19:49
Growth is sometimes a lonely process.
Reposted fromhwaiting hwaiting viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
19:49
8714 6112 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
19:48
2009 c6dd 500
Reposted fromimbryk imbryk viairmelin irmelin
patrzpodnogi
19:46
patrzpodnogi
19:46
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
19:46
6284 2a41 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
19:46
2875 755e 500
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
19:45
7552 33a2
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
19:45
8785 79dc
Where I see myself in 1o years
Reposted frominalcanzable inalcanzable viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
19:43
9976 0a53 500
Reposted fromnyaako nyaako viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
19:42

June 10 2019

patrzpodnogi
19:20
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
19:20
7935 4060 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
18:54
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
patrzpodnogi
18:53
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
18:53
6872 5f0e
Reposted fromfungi fungi viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl