Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

patrzpodnogi
10:42
patrzpodnogi
08:55
1744 e57f
patrzpodnogi
08:54
patrzpodnogi
08:52
9898 1b19 500
Reposted fromchangecolour changecolour viairmelin irmelin
patrzpodnogi
08:51
2397 5c04 500
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
patrzpodnogi
08:46

blue-eyed-hanji:

dilfgod:

memewhore:

image
image

holy shit it got even better

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
08:45
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
08:44
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
08:43
3011 2c8f
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaxal xal
patrzpodnogi
08:41
0380 9578 500
Reposted fromsober sober viaxal xal
patrzpodnogi
08:00
3807 1d26
Reposted fromgrobson grobson viaxal xal
patrzpodnogi
07:27
4955 19d4 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan

May 06 2019

patrzpodnogi
21:53
5568 7f00 500
Reposted frommangoe mangoe viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:50
2915 cb27 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:49
7043 0561
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats
patrzpodnogi
21:49
9405 b803 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
patrzpodnogi
21:48
6776 d584 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
patrzpodnogi
21:47

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viairmelin irmelin
patrzpodnogi
21:47
4856 93ed 500
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viairmelin irmelin
patrzpodnogi
21:46
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaAnneBonny AnneBonny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl