Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

patrzpodnogi
11:17
(...) pierwszy "Harry Potter" ukazał się dwadzieścia lat temu. DWADZIEŚCIA LAT TEMU!!! Kiedy? Jak to się stało?
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viahogwarts hogwarts

November 08 2018

patrzpodnogi
21:47
5320 5cb1 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
patrzpodnogi
21:46
0500 c31d 500
Reposted fromoll oll viaxal xal
patrzpodnogi
21:45
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viairmelin irmelin
patrzpodnogi
21:45
Piję wino. Wino mnie rozgrzewa i uspokaja.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
patrzpodnogi
21:44
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
21:43
patrzpodnogi
21:43
3158 4fc6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
patrzpodnogi
21:43
3152 e789
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafilmowy filmowy
patrzpodnogi
08:29
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viairmelin irmelin

November 07 2018

patrzpodnogi
22:24
7958 a994 500
Reposted from4777727772 4777727772 viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
22:23
3618 bbb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
22:22
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Reposted fromchangecolour changecolour viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
22:16
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
22:14
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
22:14

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
patrzpodnogi
22:13
2233 ecaf
patrzpodnogi
22:13
Denerwuję się, gdy inni wmawiają mi, że jestem nieszczęśliwa. Gdy ktoś zakłada, że tak naprawdę jestem smutną, samotną osobą. Chyba wiem, kiedy jestem szczęśliwa, a kiedy nie. Nie jestem ani nieszczęśliwa, ani samotna(...)
- Sara Maitland
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
patrzpodnogi
22:12
7828 3403 500
Reposted fromczosnekzpempka czosnekzpempka viaxal xal
patrzpodnogi
22:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl