Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

patrzpodnogi
06:46
7546 3150
Reposted fromnazarena nazarena

September 19 2018

patrzpodnogi
20:42
I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn't even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn't even matter
— In the end, Linkin Park
Reposted frommy-life my-life viacytaty cytaty
patrzpodnogi
20:41
Nikt nie obiecywał, że raj jest tani.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
patrzpodnogi
20:41
(...) ludzka pamięć jest dziwacznym zjawiskiem. Uparcie przechowuje na zawsze rzeczy, o których chciałoby sie natychmiast zapomnieć.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
patrzpodnogi
06:43
Jedno słowo. Jedna piosenka. Jedno zdanie. Jedno kłamstwo. Jedna prawda i jedna osoba może zmienić Twój nastrój w jedną sekundę.
patrzpodnogi
06:41
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAdalbert67 Adalbert67
patrzpodnogi
06:40
patrzpodnogi
06:34
1048 a957 500
patrzpodnogi
06:31
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
06:31
4707 f5ec
Reposted fromEtnigos Etnigos viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
06:30
U mnie dobrze.
We mnie źle.
— z głowy o 04:10
patrzpodnogi
06:30
8801 b2f5 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaxal xal
patrzpodnogi
06:30
4095 3b56 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

September 18 2018

patrzpodnogi
09:14
Reposted fromduckattack duckattack viaxal xal
patrzpodnogi
09:14
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny viaxal xal
patrzpodnogi
09:14
Reposted fromFlau Flau viaxal xal
patrzpodnogi
09:13
4941 2c53 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
09:12
4827 c362 500
Reposted fromctrl-c ctrl-c viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
09:12
9694 d6d2 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
09:12
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl