Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

patrzpodnogi
17:20
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
17:20

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
17:20
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
patrzpodnogi
17:20
Im dłużej żyję, tym częściej odpowiadam "nie wiem" na proste pytania.
— Mirosław Welz
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
17:20
0675 3570
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
17:19
1279 8bf7 500
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
Reposted fromkartoNik kartoNik viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
17:19
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viagdziejestola gdziejestola

July 23 2017

patrzpodnogi
16:12
Reposted fromshakeme shakeme viabylejaka bylejaka

July 22 2017

patrzpodnogi
14:39
1476 d3fe 500
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viairmelin irmelin
patrzpodnogi
10:25
2803 03e1
Reposted fromatlantyda atlantyda viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
10:25
9819 4c1b 500
Reposted frommoomins moomins viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
10:25
5003 3b43 500
my life in one sentence
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
10:24
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
10:24
1786 5b18 500
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
10:24
09:55
2918 149e 500
patrzpodnogi
09:38
3154 7df9 500
Reposted fromrudapotwora rudapotwora viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
09:38
patrzpodnogi
09:37
2591 1c8f
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
09:37
4010 e567
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl