Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

patrzpodnogi
21:16
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
21:15
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow vialabellavita labellavita
patrzpodnogi
21:12
8189 db97
Reposted frombadsamaritan badsamaritan vianoisetales noisetales
patrzpodnogi
20:42
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats vianoisetales noisetales

August 14 2017

patrzpodnogi
09:34
7423 b619
Reposted frommentha mentha viairmelin irmelin
09:33
5679 007c 500

vertigo1871:

Tyra Kleen, Lifsglädje, 1907. Litografi

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viairmelin irmelin

August 15 2017

patrzpodnogi
21:16
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
21:15
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow vialabellavita labellavita
patrzpodnogi
21:12
8189 db97
Reposted frombadsamaritan badsamaritan vianoisetales noisetales
patrzpodnogi
20:42
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats vianoisetales noisetales

August 14 2017

patrzpodnogi
09:34
7423 b619
Reposted frommentha mentha viairmelin irmelin

August 15 2017

patrzpodnogi
21:16
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
21:15
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow vialabellavita labellavita
patrzpodnogi
21:12
8189 db97
Reposted frombadsamaritan badsamaritan vianoisetales noisetales
patrzpodnogi
20:42
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats vianoisetales noisetales
patrzpodnogi
21:16
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
21:15
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow vialabellavita labellavita
patrzpodnogi
21:12
8189 db97
Reposted frombadsamaritan badsamaritan vianoisetales noisetales
patrzpodnogi
21:16
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
21:15
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow vialabellavita labellavita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl