Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

patrzpodnogi
21:40
2982 0444 500
Reposted fromnazarena nazarena viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
19:31
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
patrzpodnogi
19:30
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
patrzpodnogi
19:27
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
19:27
5941 c6d3
Reposted fromsherlock sherlock
patrzpodnogi
19:27
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
19:27
3588 80fe 500
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viabylejaka bylejaka

August 06 2017

patrzpodnogi
11:36
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
10:20
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaSkydelan Skydelan

August 03 2017

patrzpodnogi
19:03
0856 94ce
Reposted fromscorpix scorpix viaDIY DIY
patrzpodnogi
19:03
patrzpodnogi
18:59
8699 50d6 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
patrzpodnogi
18:58
4830 0287
Reposted frompoledance poledance viairmelin irmelin
patrzpodnogi
18:57
1747 34f1
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
patrzpodnogi
18:48
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons viairmelin irmelin

August 02 2017

patrzpodnogi
19:58
8237 116b
patrzpodnogi
19:58
7706 9ce8 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
19:58
0130 a7d6
Reposted frommartynkowa martynkowa viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
19:57
Mój plan to "cośsięzorganizuje" a awaryjny - "jakośtobędzie". 
Reposted fromfinch finch viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
19:57
0609 b74f
Reposted fromohshit ohshit viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl