Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

patrzpodnogi
17:54
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
17:53
patrzpodnogi
17:53
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
17:52
2322 481c
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viairmelin irmelin
patrzpodnogi
17:50
patrzpodnogi
17:49
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viairmelin irmelin

August 20 2017

patrzpodnogi
20:21
7888 f0ba
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viabylejaka bylejaka
20:20
2775 cd03 500
Reposted fromcroiea croiea viairmelin irmelin
patrzpodnogi
20:20
4081 35af 500
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
patrzpodnogi
20:20
4080 9633 500
przez Szeroki Wierch na Tarnicę.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
patrzpodnogi
20:20
4075 47ba 500
w drodze na Halicz. Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
patrzpodnogi
20:20
3950 7fd9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafoodislove foodislove
patrzpodnogi
20:19
7955 19ce
Reposted fromnazarena nazarena vianoisetales noisetales
20:17
6312 7669
Reposted fromamatore amatore vianoisetales noisetales

August 18 2017

patrzpodnogi
19:30
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin

August 15 2017

patrzpodnogi
21:16
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
21:15
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow vialabellavita labellavita
patrzpodnogi
21:12
8189 db97
Reposted frombadsamaritan badsamaritan vianoisetales noisetales
patrzpodnogi
20:42
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats vianoisetales noisetales

August 14 2017

patrzpodnogi
09:34
7423 b619
Reposted frommentha mentha viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl