Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

patrzpodnogi
16:15
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
16:14
2224 dbbd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
16:14
W życiu wszystko można podsumować krótkim, sarkastycznym - "bywa".
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
16:13
3896 2025
Reposted fromochgod ochgod viairmelin irmelin
16:12
0194 45e4 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola

September 15 2017

patrzpodnogi
10:54
3834 b57a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin

September 14 2017

patrzpodnogi
20:56
8533 6c44 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
20:51
6899 6f59
Reposted fromministerium ministerium viaSkydelan Skydelan
10:57
2388 853a

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
10:57
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
patrzpodnogi
10:57
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
10:56
9364 be08 500
Reposted fromkortes kortes viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
10:56
9604 27b7 500
Reposted fromowca owca viaSkydelan Skydelan
10:54
Ja pierdole, ja pierdole, ja pierdole, ja pierdole
— (via takpowinnobyc)
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
10:54
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
10:54

Człowiek z powyłamywanymi myślami.
— Ochocki, Vithren, świecidełko
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
10:54
5771 b854
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
10:54
wszystko mnie kurwa wkurwia
Reposted fromdotknij dotknij viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
10:54
2226 ec69 500
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
10:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl