Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

patrzpodnogi
18:59
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
patrzpodnogi
18:59
18:58
8680 98da 500

305puta:

Twin Peaks (1990-1991)

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
patrzpodnogi
18:58
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
patrzpodnogi
18:40
0484 d907
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

January 18 2018

patrzpodnogi
23:22
6516 9bdb 500
H. Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
23:20
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromintotheblack intotheblack viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
22:40
0417 bf0f
it's cold outside
Reposted frombecurious becurious viadarthsadic darthsadic
22:34
3702 938a 500
patrzpodnogi
22:17
patrzpodnogi
22:16
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
22:15
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
22:14
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
12:14
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
patrzpodnogi
12:14
7757 7b13 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
patrzpodnogi
12:13
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaAnneBonny AnneBonny
patrzpodnogi
12:12
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viadarthsadic darthsadic
patrzpodnogi
12:11
7293 16f1
piece of fat laziness
Reposted fromtojika4 tojika4 viaxal xal

January 17 2018

patrzpodnogi
20:14
8797 4b28
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
20:14
8796 5710 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl