Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

patrzpodnogi
22:35
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
patrzpodnogi
22:33
4487 0191 500
"Ości" 1

March 06 2018

patrzpodnogi
21:07
7213 6ac9
Reposted fromEtnigos Etnigos viatwiggylaw twiggylaw
patrzpodnogi
20:39
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
20:39
Jakby chciał, to by się odezwał. Proste ?
Reposted fromGeniusz Geniusz viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
20:38
Reposted fromstraycat straycat viaDIY DIY
patrzpodnogi
19:55
Reposted fromFlau Flau viaAnneBonny AnneBonny
patrzpodnogi
14:33
Reposted frommr-absentia mr-absentia vialittlemouse littlemouse
patrzpodnogi
14:33
patrzpodnogi
14:32


Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
patrzpodnogi
14:32
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
14:32
2549 ff69
patrzpodnogi
14:31
4818 35d6 500
Reposted fromjazziee jazziee viagdziejestola gdziejestola
13:43
1600 c770 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
13:43
9526 6020
Reposted frombabyface babyface viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
13:31
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan

March 05 2018

patrzpodnogi
19:33
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAnneBonny AnneBonny
patrzpodnogi
19:33
6819 7f24
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaAnneBonny AnneBonny
patrzpodnogi
19:31
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaAnneBonny AnneBonny
patrzpodnogi
19:29
1155 6e0a 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaAnneBonny AnneBonny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl