Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

patrzpodnogi
21:07
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
21:06
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
patrzpodnogi
21:06
9049 19c6
Reposted fromcountingme countingme viagdziejestola gdziejestola

March 11 2018

16:50
patrzpodnogi
16:45
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viaAnneBonny AnneBonny
patrzpodnogi
16:44
patrzpodnogi
16:41
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
16:40
3385 6964
Reposted fromnazarena nazarena
patrzpodnogi
16:40
3387 af13
this guy has his priorities straight for the day ;-)
Reposted fromnazarena nazarena
patrzpodnogi
16:40
3391 3fb3
Look for the Glow in life ! [and for mettā, too]
Reposted fromnazarena nazarena

March 07 2018

patrzpodnogi
23:09
patrzpodnogi
23:08
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viaultraviolet ultraviolet
patrzpodnogi
22:47
5272 16c7 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
patrzpodnogi
22:47
4663 5c68
Reposted fromhajskul hajskul viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
22:37
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viairmelin irmelin
patrzpodnogi
22:37
5833 fdc9
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaAnneBonny AnneBonny
patrzpodnogi
22:36
patrzpodnogi
22:36
Właściwie to nie wiem, co dokładnie chcę robić w życiu. Wszystko wskazuje na to, że jakoś je zmarnuję.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaAnneBonny AnneBonny
patrzpodnogi
22:36
0730 6ee1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabylejaka bylejaka
patrzpodnogi
22:35
Reposted frombluuu bluuu viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl