Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

patrzpodnogi
09:25

Jeśli ktoś ma cię uszczęśliwić, to masz przejebane. Bo nikt poza Tobą Cię nie uszczęśliwi.  

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/11/12/co-jest-po-i-zyli-dlugo-i-szczesliwie/#more-3584
Reposted frompanikea panikea viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
09:25
Myślę, że to, co robimy nie jest do końca rozsądne. Ale w życiu trzeba czasami działać nierozsądnie, żeby sobie z nim poradzić. Wolę być dziwna czy szalona niż nieszczęśliwa.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
09:25
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viabylejaka bylejaka
patrzpodnogi
09:24
4170 deca
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

June 20 2018

patrzpodnogi
22:47
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viaxannabelle xannabelle
patrzpodnogi
22:45

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre vialittlemouse littlemouse
patrzpodnogi
22:42
Mój chujowy charakter nie pozwala mi na to, aby z kimś być
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
22:42
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
22:42
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
22:42
5308 0658 500
Reposted fromwwannie wwannie viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:28
9434 072e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
patrzpodnogi
21:28
8574 0824
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
patrzpodnogi
21:25
1708 31b3 500
Reposted fromHanoi Hanoi viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:25
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:25
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:25
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:24
patrzpodnogi
21:22

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:19
0627 0cfc
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaSkydelan Skydelan
21:13
2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl