Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

patrzpodnogi
19:56
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNomolestar Nomolestar
patrzpodnogi
19:56
7958 a994 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashampain shampain
patrzpodnogi
19:56
8952 cd06 500
Reposted fromoll oll vianotorious-rookie notorious-rookie
19:56
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

patrzpodnogi
19:56
6635 bbf5 500
Reposted fromoll oll viashampain shampain
patrzpodnogi
19:48
patrzpodnogi
19:48
3418 640c 500
Reposted fromhare hare viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
19:46

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
19:46
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
patrzpodnogi
19:45

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viablacksadcat blacksadcat
19:45
9663 6a62
Reposted fromerial erial viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
19:43
9851 2071 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
patrzpodnogi
19:43
9722 6113 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaxal xal
patrzpodnogi
19:42
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaxal xal
patrzpodnogi
19:41
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaxal xal
patrzpodnogi
19:31
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
patrzpodnogi
19:30
3594 cc6a
Reposted fromsfeter sfeter viairmelin irmelin
patrzpodnogi
19:30
6342 829b
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabylejaka bylejaka
patrzpodnogi
19:30
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— J.Steinbeck
Reposted fromyourtitle yourtitle viabylejaka bylejaka
patrzpodnogi
19:29
3071 a6d6 500
Reposted fromsarazation sarazation viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl