Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

patrzpodnogi
19:05
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viaxannabelle xannabelle
19:05
6324 3c45 500
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaxannabelle xannabelle
patrzpodnogi
19:05
Reposted fromFlau Flau vianazarena nazarena
patrzpodnogi
19:05
6002 eb6b 500
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty

October 16 2018

patrzpodnogi
21:26
0637 b0c0 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaxal xal
patrzpodnogi
21:25
6757 8f6b
Reposted fromfungi fungi viaAnneBonny AnneBonny

October 15 2018

patrzpodnogi
20:59
5349 df31 500
patrzpodnogi
20:55
3806 f1a6 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
patrzpodnogi
20:55
Potrzebuję mocnych bodźców
Wrażenia, że zapiera mi dech
— Sitek "Zapiera dech"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
patrzpodnogi
20:54
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
patrzpodnogi
20:49
2957 83c3 500
Reposted fromteijakool teijakool viaxal xal

October 14 2018

patrzpodnogi
20:35
Immer noch meine Lieblingsszene :D
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaxal xal
13:38
2050 8fa1

placidiappunti:

Sincronia

Reposted frompdl2h pdl2h viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
08:28
0439 4a10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoisetales noisetales
patrzpodnogi
08:13
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle

October 12 2018

patrzpodnogi
18:21
2518 d2ee
Reposted fromunterland unterland viaZoonk11 Zoonk11
18:21
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viaanorexianervosa anorexianervosa
patrzpodnogi
18:20
4369 e134 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasayanne sayanne
patrzpodnogi
18:15
2585 3eab
Reposted fromMatalisman Matalisman viaFiriath Firiath
patrzpodnogi
18:12
Reposted fromshakeme shakeme viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl