Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

patrzpodnogi
05:55
patrzpodnogi
05:55
8061 bfa0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagdziejestola gdziejestola

September 11 2017

patrzpodnogi
21:05
0884 d80b 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
patrzpodnogi
21:05
9209 117c 500

September 10 2017

19:43
3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
19:43
7701 f806
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
19:43
Jobs mówił, że pamięć o tym, że zaraz umrzesz, to najlepszy sposób na pozbycie się złudzeń, że masz cokolwiek do stracenia.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
patrzpodnogi
19:43
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacytaty cytaty
patrzpodnogi
19:43
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
patrzpodnogi
19:42
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
patrzpodnogi
19:42
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa podowują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci skraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje nie wyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King "Ciało"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
patrzpodnogi
14:08
5612 c525
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
14:08
5442 7bf3
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
patrzpodnogi
14:06
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
14:06
patrzpodnogi
13:49
2070 bdf0
Reposted fromsiseniorita siseniorita viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
13:49
4336 9ce7
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
13:49
1698 b12b
.
Reposted frompiksele piksele viagdziejestola gdziejestola

August 22 2017

patrzpodnogi
18:47
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viairmelin irmelin
patrzpodnogi
18:45
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl